Άρθρα

Προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ της GUnet

Λεπτομέρειες

Στην ιστοσελίδα


http://www.gunet.gr/10_pr.php


θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)
ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ: 210 7275679, Fax: 210 7275601