Τελευταία Νέα

28/12/2012
Στην ιστοσελίδα http://www.gunet.gr/10_pr.php θα βρείτε τις προκηρύξεις προσωπικού για έργα του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η GUnet. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ...
24/10/2012
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ στηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ασύρματης διασύνδεσης 3G...
08/10/2012
Σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε αδυναμία πρόσβασης στο δίκτυο του Παραρτήματος Τρικάλων. Το πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο του ΕΔΕΤ (Ακαδημαϊκό διαδίκτυο)...
24/09/2012
Την προηγούμενη Πέμπτη 21-9-2012  έγινε διακοπή της λειτουργίας του δικτύου του ΤΕΙ/Λ λόγω συνεχών πτώσεων τάσης στο ΤΕΙ/Λ ηλεκτροδότησης στην...
   

Ασύρματο Δίκτυο

Λεπτομέρειες

ο Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο Δεδομένων παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και σε επισκέπτες του ΤΕΙ/Λ την δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο δεδομένων του Ιδρύματος χωρίς να χρειάζεται σύνδεση των Η/Υ στο ενσύρματο δίκτυο.

Το δίκτυο έχει υλοποιηθεί με τα πρότυπα 802.11b και 802.11g και οι χρήστες που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να διαθέτουν Η/Υ εφοδιασμένους με συμβατή προς τα πρότυπα κάρτα ασύρματης επικοινωνίας, με μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας δικτύου WPA, κρυπτογράφηση TKIP και με δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας EAP (προστατευμένο EAP - PEAP).

Το Ασύρματο δίκτυο μετά την τελευταία επέκταση, καλύπτει τα κτήρια των Φοιτητικών Εστιών, το Αγρόκτημα, τμήματα του Κεντρικού κτηρίου του ΤΕΙ/Λ  και το Συνεδριακό Κέντρο - Εστιατόριο.

Δικαίωμα πρόσβασης στο Ασύρματο Δίκτυο, έχουν ταυτοποιημένοι χρήστες, τα στοιχεία των οποίων (username και password) είναι καταχωρημένα στον εξυπηρετητή της υπηρεσίας Καταλόγου LDAP του ΤΕΙ/Λ.

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στην υπηρεσία, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ/Λ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να εγγραφούν. Το δικαίωμα πρόσβασης διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ο χρήστης ανήκει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ (π.χ. σπουδαστές έως την αποφοίτησή τους).

Οι επισκέπτες στο ΤΕΙ/Λ μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης με χρήση ειδικών λογαριασμών guests, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από συννενόηση με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου.

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου δεδομένων όπως αυτοί ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ/Λ, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία και παροχή τεχνικής βοήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ/Λ.

Οι οδηγίες για την σύνδεση ενός Η/Υ με windows XP στο ασύρματο τοπικό δίκτυο δημοσιεύονται σε μορφή αρχείου .doc εδώ ),
Οι οδηγίες για την σύνδεση ενός Η/Υ με windows Vista στο ασύρματο τοπικό δίκτυο δημοσιεύονται σε μορφή αρχείου .doc εδώ ),
Οι οδηγίες για την σύνδεση ενός Η/Υ (με λειτουργικό LINUX) στο ασύρματο τοπικό δίκτυο δημοσιεύονται σε μορφή αρχείου .pdf εδώ

   
© Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Λάρισας