Πολιτική Χρήσης Δικτύου

Η πολιτική χρήσης δικτύου είναι συμβατή με αυτή που έχει ορισθεί από το ΕΔΕΤ που είναι και ο πάροχος internet του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών του δικτύου του ΤΕΙ Λάρισας οφείλουν να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου και γενικότερα των δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών. Ετσι δεν επιτρέπεται:

  • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων του ΤΕΙ και τρίτων δικτύων, είτε αυτή συνδέεται με απώλεια δεδομένων, είτε όχι.
  • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) του προσωπικού απόρρητου χρηστών διαμέσου του δικτύου του ΤΕΙ.
  • Η επίθεση (επιτυχής ή όχι) με σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (Denial Of Service) του ΤΕΙ και τρίτων δικτύων.
  • Η υπερφόρτωση και η μη λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ΤΕΙ ή άλλων δικτύων.
  • H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (E-Mail spam).
  • Η χρήση των υπολογιστικών ή δικτυακών πόρων που οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.
  • Η χρήση των υπολογιστικών ή δικτυακών πόρων για εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες, ξένες με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του ΤΕΙ.
  • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για παράνομες δραστηριότητες.
  • Η χρήση των δικτυακών πόρων για παραβίαση (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, το ΤΕΙ Θεσσαλίας έχει δικαίωμα μετά από κατάλληλη προειδοποίηση, να αναστείλει τη σύνδεση του παραβαίνοντος μέχρι αυτός να συμμορφωθεί.

Close Menu