Δίκτυο Τηλεφωνίας

Η υπηρεσία τηλεφωνίας προσφέρει στους χρήστες του ΤΕΙ Θεσσαλίας τηλεφωνική γραμμή με τριψήφιο εσωτερικό αριθμό κλήσης και 10-ψήφιο αστικό αριθμό κλήσης.

Το τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει μια ευρεία σειρά υπηρεσιών. Συνοπτικά αναφέρουμε:

-Απευθείας δρομολόγηση κλήσης σε εσωτερικό τηλέφωνο.

-Εκτροπή κλήσης

-Μεταφορά κλήσης

-Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή

-Συνδιάσκεψη 3 ατόμων

-Αναγνώριση καλούντος

-Υπηρεσία ‘ακολούθησέ με’

-Ηλεκτρονικός κατάλογος

-Αυτόματη επανάκληση

-Ταχυδρομείο φωνής

Προσοχή! Κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες προς το παρόν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους τύπους συσκευών που διαθέτουμε.

Σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ

Για να αποκτήσει ένας χρήστης νέο αριθμό τηλεφώνου στο δίκτυο του ΤΕΙ Λάρισας και / ή νέα τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση Νέας σύνδεσης υπολογιστή / τηλεφώνου / fax  και να την παραδώσει στο τηλεφωνικό κέντρο.

Υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά

Οι χρεώσεις των τηλεφωνικών μονάδων θα γίνονται ανά χρήστη με βάση τον κωδικό του και θα ελέγχονται (παραγωγή στατιστικών) σε μηνιαία βάση από το τηλεφωνικό κέντρο. Στους χρήστες κατόχους τηλεφωνικών αριθμών έχει ανατεθεί ένας προσωπικός κωδικός (αυστηρά προσωπικός), τον οποίο και μπορούν να χρησιμοποιούν, προκειμένου να καλέσουν από οποιοδήποτε τηλέφωνο εντός ΤΕΙ. Για να πραγματοποιήσει υπεραστική κλήση, ο κάτοχος του κωδικού θα πληκτρολογεί στο τηλέφωνο τα εξής:
#1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Αναγγελία Βλάβης

Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα (για βλάβη ή επέκταση) θα πρέπει να συμπληρώσετε την κατάλληλη αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η υπηρεσία τηλεφωνίας προσφέρει στους χρήστες του ΤΕΙ Λάρισας τη δυνατότητα αποθήκευσης μηνυμάτων σε θυρίδα Προσωπικού Τηλεφωνητή.

Ενεργοποίηση Θυρίδας

Για να αποκτήσει ένας χρήστης προσωπικό τηλεφωνητή στο δίκτυο του ΤΕΙ Λάρισας με τη νέα τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση Δημιουργίας-Ενεργοποίησης Θυρίδας Προσωπικού Τηλεφωνητή στο Γραφείο του Κου Μπατζογιάννη Θεόδωρου (εσωτ. τηλ. 9)

Close Menu