Ασύρματο Δίκτυο

Το Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο Δεδομένων, παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και σε επισκέπτες του ΤΕΙ Θεσσαλίας, την δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο του Ιδρύματος χωρίς να χρειάζεται σύνδεση μέσω καλωδίων.

Το δίκτυο έχει υλοποιηθεί με τα πρότυπα 802.11b και 802.11g. Οι χρήστες που επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να διαθέτουν Η/Υ εφοδιασμένους με συμβατή προς τα πρότυπα κάρτα ασύρματης επικοινωνίας, με μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας δικτύου WPA, κρυπτογράφηση TKIP και με δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας EAP (προστατευμένο EAP – PEAP).

Το Ασύρματο δίκτυο μετά την τελευταία επέκταση, καλύπτει τα κτήρια των Φοιτητικών Εστιών, το Αγρόκτημα, τμήματα του Κεντρικού κτηρίου του ΤΕΙ/Λ  και το Συνεδριακό Κέντρο – Εστιατόριο. 

Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στην υπηρεσία, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ/Λ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να εγγραφούν. Το δικαίωμα πρόσβασης διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ο χρήστης ανήκει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΤΕΙ (π.χ. σπουδαστές έως την αποφοίτησή τους).

Οι επισκέπτες στο ΤΕΙ/Λ μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης με χρήση ειδικών λογαριασμών guests, για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από συννενόηση με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου.

Οι χρήστες του ασύρματου δικτύου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες ορθής χρήσης του δικτύου δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ/Λ, την Εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την πρόσβαση κάποιου χρήστη όταν διαπιστώσει παραβίαση αυτών των κανόνων.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την υπηρεσία και παροχή τεχνικής βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ/Λ.

Close Menu