Υπηρεσία VPN (εικονικού δικτύου)

 

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνδέονται στο διαδίκτυο (με βάση την διεύθυνση IP του υπολογιστή τους) μέσω του δικτύου του ΤΕΙ, με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε όσες υπηρεσίες εξαρτώνται από αυτή την αναγνώριση, όπως για παράδειγμα είναι η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων).

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ (φοιτητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό) εφόσον διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΤΕΙ (της μορφής username@teilar.gr) μετά από αίτησή τους προς το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου.

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το ανοικτό λογισμικό openVPN και για την πιστοποίηση του χρήστη απαιτείται η χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού (self signed), το οποίο εκδίδεται με την αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Close Menu