Τηλεδιάσκεψη

Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης βασίζεται στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα BigBlueButton και μεταξύ άλλων επιτρέπει:

  • την παρουσίαση ηλεκτρονικών εγγράφων (pdf, docx, pptx, xlsx ,jpg)
  • τη χρήση ηλεκτρονικού ασπροπίνακα (whiteBoard)
  • την κοινή χρήση εφαρμογών και επιφάνειας εργασίας (Desktop Sharing)
  • την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (Chat) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

Close Menu